0

εβίβα

σήκωσε το ποτήρι σου.
στα μάτια κοίτα με ίσα.
τις ώρες και τις αντοχές,
μια μια σε μια ευχή,
από γυαλί φτιαγμένη
εκεί να τις χωρέσουμε


0 εγύρισαν και είπαν:

Back to Top