0

οι ρήτορες

"...πότε θα βγει να σκούξει κάποιος...
αυτός ο κόσμος είναι σάπιος" 
                                              (Ν. Γκάτσος)υγ: σα σήμερα το 1991 πέθανε ο Νίκος Γκάτσος

0 εγύρισαν και είπαν:

Back to Top