Αντιδανεισμός

Οι γλώσσες δανείζονται συχνά λέξεις από άλλες γλώσσες. Στην ειδική περίπτωση που η ξένη γλώσσα είχε προγενέστερα δανειστεί προς χρήση μια λέξη προσαρμόζοντας μια άλλη λέξη της δικής μας γλώσσας, τότε λέμε ότι είναι ένα αντιδάνειο. (Βικιπαίδεια)

Κομματάκι μπέρδεμα.... Τα παραδείγματα που ακολουθούν φωτίζουν το τοπίο:

1 εγύρισαν και είπαν:

Συνοδοιπορος είπε...

lol
και είναι πολλά ακόμα τα αντιδάνεια, πχ

As for us.............ας φοράς
the company...........δικό μ’ πανί
the spy...............δε σπάει

Back to Top