0

Ποιος είπαμε ότι βιάζεται;


Νατος ο Κολοκοτρώνης
ροβολάει προχωρεί
επανάσταση να κάνει
γιατί βιά-ζεται πολύ

Σημ. του συγγραφέα: Κύριοι δυστυχώς ελαλήσαμαν.
Μήπως να μέναμε στον πρώτερο του "εθνικού" ύμνο - το γνωστό "μαύρη είν' η νύχτα στα βουνά" (όχι δεν κάνω πλάκα αυτός ήτανε) - θα ήταν και πιο επίκαιρος και πιο ευκατανόητος;

0 εγύρισαν και είπαν:

Back to Top