0

Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών


Τον δικό της εθελοντικό αγώνα για τις ντόπιες ποικιλίες δίνει η εθελοντική εναλλακτι-κή κοινότητα Πελίτι.

Έτσι και φέτος διοργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για τη διάδοση και διάσωση των ντόπιων ποικιλιών (σε φυτά και ζώα), με αποκορύφωμα την 9η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών,το Σάββατο, 25 Απριλίου του 2009, στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής Κισσάβου.

Οι στόχοι – όροι της γιορτής είναι:
1. Να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιεργητές παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, σιτηρών κ.α.
2. Να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι καλλιεργητές ντόπιων ποικιλιών και να ανταλλάξουν ποικιλίες, πληροφορίες και εμπειρίες.
3. Να βρουν παραδοσιακές ποικιλίες οι καλλιεργητές που δεν έχουν παραδοσιακούς σπόρους.
4. Να γίνουν όλες οι ανταλλαγές ελεύθερα, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος.

Η γιορτή είναι ανοιχτή σε όλους, ενώ μόνο οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι καλούνται να συμπληρώσουν δελτία συμμετοχής.

(Λεπτομέρειες στην κεντρική σελίδα της Κοινότητας Πελίτι)

0 εγύρισαν και είπαν:

Back to Top